ตัดแผ่นรองด้านในเฉพาะบุคคล

ตัดแผ่นรองด้านในเฉพาะบุคคล

1. เก็บรูปเท้าโดยอุปกรณ์ที่ทันสมัย (ออกแบบและวิจัยโดยวิศวกรปริญญาเอก)
2. แสกน 3D เพื่อเก็บรูปเท้าไว้ใช้ในการทำแผ่นรองด้านในรองเท้า
3. แสกน 2D เพื่อใช้ประกอบการทำแผ่นรองด้านใน