ตัดรองเท้า

ตัดรองเท้า

 

วัดค่าต่างๆที่ใช้ในการตัดรองเท้า