ตัดรองเท้าพร้อมแผ่นรองด้านในเฉพาะบุคคล

ตัดรองเท้าพร้อมแผ่นรองด้านในเฉพาะบุคคล

 

1. วัดค่าต่างๆที่ใช้ในการตัดรองเท้า
2. เก็บรูปเท้าโดยอุปกรณ์ที่ทันสมัย (ออกแบบและวิจัยโดยวิศวกรปริญญาเอก)
3. แสกน 3D เพื่อเก็บรูปเท้าไว้ใช้ในการทำแผ่นรองด้านในรองเท้า
4. แสกน 2D เพื่อใช้ประกอบการทำแผ่นรองด้านใน