ตรวจวัดแรงกดที่ฝ่าเท้า

การตรวจวัดแรงกดที่ฝ่าเท้า

เพื่อใช้ในการสร้างแผ่นรองด้านในรองเท้า


1. เดินบนอุปกรณ์ตรวจวัดแรงกด
2. ส่วนที่มีความเข้นของสี หมายถึงมีแรงกระทำที่จุดนั้นมาก
3. นำมาวิเคราะห์และสร้างแผ่นรองด้านในรองเท้าให้เหมาะสมกับเท้า