รักษาตาปลา (Corns)

ตาปลา 

          ลักษณะของผิวหนังหนาและเกิดเป็นตุ่ม โดยส่วนมากจะเกิดขึ้นที่บริเวณผิวหนังที่มีการขัดสีหรือลงน้ำหนักตัวบ่อยๆและมีการบิด ( Twist ) ในขณะเดียวกัน ตาปลาบางจุด เช่น บนฝ่าเท้าสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บได้เมื่อมีการลงน้ำหนัก

 

ปัจจัยที่ทำให้เกิดตาปลา อาทิเช่น

  • สวมรองเท้าไม่ถูกต้อง เช่น คับเกินไป รองเท้าส้นสูงซึ่งทำให้น้ำหนักเกินลงไปกดส่วนของปลายเท้า หลวมเกินไปจนทำให้เท้าเลื่อนไหลไปมาจนเกิดการขัดสีกับขอบรองเท้า.
  • ไม่สวมถุงเท้าฯใส่รองเท้า
  • ลักษณะเท้าผิดรูป เวลาเดินจะทำให้เกิดการลงน้ำหนักผิดส่วน หรือ ยื่นไปขัดสีกับรองเท้า เช่น เท้าเป็น  Bunions ,  Hammertoe, Clawtoe.

 

วิธีการรักษาและป้องกัน

  • สะกิดหัวของตาปลาด้วยมีดผ่าตัด
  • สวมแผ่นรองสุขภาพเพื่อปรับโครงสร้างของร่างกายและการเดินที่ถูกวิธี
  • สวมรองเท้าสุขภาพ เช่น ไม่คับหรือหลวมจนเกินไป
  • พบผู้เชี่ยวชาญทางด้านเท้า

 

 

ผู้เขียน : Dr.Chris 

ผู้เรียบเรียง : Dr.Chris

ผู้ตรวจสอบ : นพ. เชิดพงศ์ หังสสูต


 

 

Corns

          Corns normally happen at pressure points, typically the plantar aspect of the feet and the top of toes. They might cause pain when pressed on those areas.

 

Causes

• Poor fitting shoes for example too tight shoes, high heels shoes or shoes with narrow toe boxes.

• Wearing shoe without socks

• Foot deformities eg Bunions , Hammertoe, Claw toe which are rubbing against skins

 

Treatments and Preventions

• Corn debridement with a surgical blade.

• Customized orthotics to improve balance posture and gait.

• Wearing proper shoes which are not too tight or loose and are providing cushions.

• Regular apply cream or lotion to soften the dry skin

• See a podiatrist

Writer : Dr.Chris

Complier : Dr.Chris

Examiner : Dr. Cherdpong Hansasuta