รักษาเล็บขบ (Ingrown Toenails)

 

 

 

เล็บขบ  ( Ingrown toenail / Onychocryptosis )

          เกิดจากที่เล็บแหลมทิ่มแทงเข้าไปในเนื้อ หรือ ผิวข้างเล็บ จนเกิดอาการเจ็บ บวมแดง หรือ อักเสบ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับนิ้วหัวแม่เท้า มีรายงานจาก National Health Services (NHS) ว่าโดยส่วนมากเกิดขึ้นกับผู้ที่มีเหงื่อออกเท้ามากกว่าปกติ เช่น วัยรุ่น อย่างไรก็ตาม เล็บขบอาจเกิดขึ้นได้กับผู้คนกลุ่มอื่นๆได้ด้วยเช่นกัน 
          หากปล่อยทิ้งไว้ไม่มีการรักษา นอกจากจะทำให้เกิดความไม่สบายตัว เกิดความรำคาญแล้วนั้น ในบางราย เช่นผู้ป่วยเบาหวาน อาจนำไปสู่ภาวะการติดเชื้อในกระดูก  (Osteomyelitis) จนนำไปสู่การตัดนิ้วเท้า ( Amputation ) ก็เป็นได้

 

สาเหตุที่พบประจำที่ก่อให้เกิดเล็บขบ

 • ตัดเล็บผิด โดยตัดโค้งตรงมุม ซึ่งจะทำให้เล็บงอกยาวออกด้านข้าง แล้วไปชนกับเนื้อ
 • เล็บเท้าที่มีรูปแบบผิดปกติซึ่งอาจเกิดจากโรคอื่นๆ เช่น เชื้อราที่เล็บเท้า
 • ใส่รองเท้าที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น หัวรองเท้าที่บีบรัดนิ้วเท้า รองเท้าส้นสูง
 • อุบัติเหตุ เดินชนของแข็งเช่น ประตู หรือ ขั้นบันได หรือ ของหนักหล่นทับนิ้วเท้า
 • ลักษณะโครงสร้างของร่างกายที่ไม่สมดุล ส่งผลในการเดินและลงน้ำหนักบนเท้าผิดเพี้ยนไป
 • ไม่ดูแลสุขภาพเท้า เช่น ปล่อยให้เท้าสกปรก อับชื้น
 • กรรมพันธุ์
 • ลักษณะการเล่นกีฬา เช่น บัลเลต์ วิ่งออกกำลังกาย ฟุตบอล ชกมวย

 

อาการของการเป็นเล็บขบ

 • มีการบวม แดง ของผิวหนังบริเวณที่เกิดเล็บขบ
 • มีอาการเจ็บ โดยเฉพาะเมื่อกด
 • บางรายอาจจะมีเลือดไหลและหนอง
 • มีการติดเชื้อของเนื้อเยื่อบริเวณที่เป็นเล็บขบ
 • ถ้ามีการทิ้งไว้นาน อาจเกิดไตแข็งที่เนื้อบริเวณเล็บขบ

 

เมื่อไหร่ที่ต้องมาพบแพทย์ หรือ นักบาทาอนามัย

 • เมื่อ มีการอักเสบบริเวณเล็บขบ คือ บวม แดง มีหนอง และเริ่มแผ่ขยายไปยังบริเวณอื่น
 • คนไข้เบาหวาน หรือ คนไข้ที่มีโรคที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของโลหิต อาจจะนำไปสู่การเกิดแผลที่เท้า
 • ในคนไข้ที่เป็นเล็บขบเกิดจากกรรมพันธุ์ จะพบปัญหาเล็บขบแบบเป็นๆหายๆ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เนื่องจากอาการเจ็บที่เกิดจากเล็บขบและการรักษา

 

วิธีการป้องกันเล็บขบ

 • ไม่ควรตัดเล็บโค้ง หรือ สั้นเกินไป
 • สวมรองเท้าที่ถูกสุขลักษณะ ไม่บีบรัดปลายเท้า หรือ เพิ่มแรงกดลงปลายเท้า เช่น รองเท้าส้นสูง หรือ รองเท้าปลายแหลม
 • สวมรองเท้าหัวปิดที่ช่วยปกป้องเท้า จาก อุบัติเหตุต่างๆ เช่น เดินชนของแข็ง หรือ ของหนักหล่นใส่
 • ถ้าคนไข้เป็นโรคเบาหวาน หรือ คนไข้ที่มีโรคที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของโลหิต ควรจะมีการเช็คเท้าเป็นประจำ

 

วิธีการรักษาเล็บขบ
          สำหรับคนไข้บางรายที่จำเป็นต้องมีการรักษาเล็บขบด้วยการผ่าตัดเล็ก แพทย์ หรือ นักบาทาอนามัย จะใช้วิธีการผ่าตัดหัตกรรมขนาดเล็ก เช่น  Partial Nail Removal ( กรณีที่เป็นเล็บขบที่มุมของเล็บ ) หรือ  Total Nail Removal ( กรณีที่จำเป็นต้องถอดเล็บทั้งแผ่น ) ร่วมกับการทานยาปฏิชีวนะและยาแก้ปวด เพื่อป้องกันการอักเสบหรือการติดเชื้อ หลังจากการทำหัตถการนั้นๆ

 

อ้างอิง    

https://www.nhs.uk/conditions/ingrown-toenail/

 

 

ผู้เขียน : Dr.Chris 

ผู้เรียบเรียง : Dr.Chris

ผู้ตรวจสอบ : นพ. เชิดพงศ์ หังสสูต

 

 

 

( Ingrown toenail / Onychocryptosis )

          It is a condition in which nail spikes penetrate into the skin next to the nails. This results in discomfort, pain, swelling, redness or inflammation. However, in worse case, it might lead to bone infection or amputation.

 

Causes

 • Incorrect cutting nails in curved shape instead of cutting straight across.
 • Nail abnormalitiescaused by some diseases such as fungal nails.
 • Poor fitting shoes which are too tight or too loose for example high heels.
 • Injuries
 • Poor Biomechanical issues may affect gait leading to putting excessive pressure on great toes.
 • Poor feet hygiene.
 • Inherited factors
 • Playing sports for example Ballet, Marathon Running, soccer or kick boxing.

 

Symptoms

 • Swelling, redness around the area of ingrown toenails
 • Pain on palpation
 • Some cases may find bleeding or pus
 • Might be infected or tenderness if left untreated

 

 

When you need to see a GP. or Podiatrist

 • When the affected area gets inflamed and spreading
 • Patients with diabetes or other conditions related to poor blood circulation issues or infection.
 • Discomfort from recurrent ingrown toenails.

 

Prevention

 • Do not cut nail in curved shape or too short
 • Wearing proper shoes such as shoes with wide toe box.
 • Protective shoes to protect injuries.
 • Regular foot check especially patient with diabetes or PAD Peripheral Artery Disease

 

Treatment

          In some cases which need to do a nail surgery, Podiatrist or the surgeons will operate the Partial Nail Removal or Total Nail removal with Antibiotics to prevent infection and pain killers to relieve pain after surgery.

 

Reference

https://www.nhs.uk/conditions/ingrown-toenail/

 

Writer : Dr.Chris

Complier : Dr.Chris

Examiner : Dr. Cherdpong Hansasuta